Subscribe to RSS feeds

skop perbahasan ilmu usul fiqh

ilmu usul fiqh

~dalil2 syara'
iaitu merangkumi dalil2 yang disepakati dan dalil2 yang tidak disepakati.

~dilalah
iaitu merangkumi kaedah2 istinbat hukum dari nas2 Al-Quran dan sunnah.

~ta'arud dan tarji'
iaitu perbahasan tentang percanggahan antara dalil2 serta jalan penyelesaiannya.

~ijtihad dan mujtahid
iaitu merangkumi persoalan taqlid dan muqallid.

~hukum2 kulli
iaitu merangkumi hukum taklifi dan hukum wad'i.

0 comments:

Post a Comment