Subscribe to RSS feeds

pengenalan ilmu usul fiqh

islam adalah agama yang lengkap dan sesuai untuk sepanjang zaman.para ulama' sentiasa berjuang untuk memastikan agar ajaran2 islam dapat diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain.mereka telah mengumpul serta menyusun ilmu2 syariah seperti ilmu usul fiqh untuk dijadikan sebagai panduan kepada para ulama' dalam ijtihad dat fatwa.

0 comments:

Post a Comment