Subscribe to RSS feeds

pengertian ilmu usul fiqh

perkataan usul fiqh berasal dari 2 perkataan iaitu usul dan fiqh.usul beerti asas,sumber,kaedah atau dalil.fiqh dari segi bahasa bererti memahami sesuatu perkara.dari segi syara' pula ialah pengetahuan tentang hukum2 syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang difahami melalui dalil tafsili.hasil gabungan kedua perkataan terbentuklah satu istilah yang tersendiri iaitu usul fiqh.ilmu usul fiqh ialah ilmu tentang kaedah2 mengistinbat hukum2 syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dari dalil2 tafsili.

0 comments:

Post a Comment