Subscribe to RSS feeds

yakin adanya hari itu

orang yang faham bahawa umur dunia singkat,harta dunia sedikit,perlakuan dan perubahan dunia kepada penghuninya silih berganti,maka ia tidak akan bersedih dan putus asa tentang apa sahaja yang berhubung dengannya..

usahlah bersedih walau apa sahaja yang luput darimu berupa keduniaan,bukankah kita mempunyai"rumah lain"yang lebih mulia,kekal,besar dan indah?itulah rumah akhirat.pujilah Allah,kerana pastinya ada har pertemuan dengan Yang Maha Esa.

"peristiwa lalu adalah mimpi,hari ini adalah realiti dan hari esok adalah harapan indah"

0 comments:

Post a Comment