Subscribe to RSS feeds

dalil hukum -assunnah.

assunnah ialah sumber ke-2 dlm perundangan islam.maksud sunnah dari segi

bahasa->dijalan(sama ada baik atau tidak)

istilah->percakapan dan perbuatan Rasulullah saw serta pengakuan terhadap kenyataan atau tindakan orang lain.

pembahagian as-sunnah

> sunnah qauliyah
> sunnah fi'liyah
> sunnah taqririyah

sunnah qauliyah
*sabda Rasulullah saw >
   maksudnya :
 drpd umar Al-Qattab r.a berkata,aku dengar Rasulullah bersabda.:"sesungguhnya segala amalan dikira berdasarkan niat.".

sunnah fi'liyah
perbuatan Rasulullah melakukan solat dihadapan para sahabat kemudian Baginda bersabda

*sabda Rasulullah saw >
maksudnya : drpd abi sulaiman malik berkata :sabda Rasulullah ;"solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat."

sunnah taqririyah
diamnya Rasulullah saw terhadap perbuatan sahabat yang memakan daging dhob(sejenis biawak di pdg pasir)menunjukkan sebagai harus,sedangkan Baginda tidak makan,tidak menyuruh dan tidak melarang sahabat memakannya.

autoriti sunnah
autoriti sunnah sebagai dalil hkum ditegaskn oleh Al-Quran sendiri
1~pd ayat 3-4 surah an-najm
 maksudnya :
"tidaklah dia(Muhammad) bercakap menurut kemahuan sendiri,tidak lain yang diucapkan itu melainkan wahyu yang di wahyukan."

2~pd ayat 7 surah Al-Hasyr
maksudnya:
"apa yang dibawa kepada kamu oleh Rasulullah hendaklah kamu ambil dan apa yang dilarang keatas kamu hendaklah kamu tinggalkan."

fungsi sunnah
~memperkuatkan hukum yang sudah sedia ada dalam Al-Quran.
~menjelaskan ayat2 Al-Quran yang kurang jelas maksudnya.
~menasakhkan hukum Al-Quran.
~memperincikan ayat2 Al-Quran yang ringkas.
~membataskan maksud ayat2 Al-Quran yang mutlak.
~ mengkhususkan maksud ayat2 Al-Quran yang umum.
~ menetapkan hukum2 baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran.

0 comments:

Post a Comment